Kinnistuportaal pakub kiiret ja mugavat võimalust kinnistamisavalduse koostamiseks ja esitamiseks, kinnistamisavaldusega taotletava kande tegemise eest tasumisele kuuluva riigilõivu maksmiseks ning kinnistamisavalduse menetlusinfo reaalajas jälgimiseks.

Kinnistuportaal on veebipõhine infosüsteem, mis on mõeldud kasutamiseks kõigile, kellel on vaja esitada kinnistamisavaldusi ning kes ei pea kinnistamisavaldusele lisama notariaalselt tõestatud vormis käsutustehingut. Viimasel juhul koostab ja esitab kinnistamisavalduse kinnistusosakonnale notar. Võimalus esitada kinnistamisavaldust notari vahendusel säilib pärast kinnistuportaali töölehakkamist ka kõigil teistel juhtudel.

Loe edasi

Kinnistamisavaldusele tuleb lisada seaduses sätestatud dokumendid. Kinnistamisavaldusele lisatavate dokumentide täpne loetelu sõltub sellest, millise kande tegemist kinnistamisavaldusega taotletakse. Kinnistusosakonnale esitatakse dokumendi originaal, notariaalselt või ametlikult kinnitatud ärakiri. Võõrkeelsed dokumendid esitatakse kinnistusosakonnale koos vandetõlgi või notari poolt kinnitatud tõlkega.

Loe edasi

Kinnistuportaali kaudu esitatud kinnistamisavaldus registreeritakse kinnistuspäevikus automaatselt ning selle kohta tekkinud plomm muutub kõigile registriosa detailvaates koheselt nähtavaks.

Pärast kinnistuportaali tööle hakkamist ei või kinnistamisavaldusi esitada e-posti teel. Sellisel juhul tagastab kinnistusosakond e-postiga esitatud avalduse seda kinnistuspäevikusse kandmata, märkides ära tagastamise põhjuse.

Kinnistamisavaldus vaadatakse kinnistusosakonna poolt üldjuhul läbi ühe kuu jooksul arvates selle esitamiseks. Erandiks on esmakinnistamine, vastav kinnistamisavaldus vaadatakse läbi kolme kuu jooksul.

Loe edasi

Infoteenindus

infotelefon 680 3160
kinnistuportaal@rik.ee
tööpäevadel 9.00-17.00×

Olete välja logitud! Turvaliseks keskkonnast lahkumiseks sulgege palun kõik veebilehitseja aknad.

×

Olete juba süsteemi sisse loginud. Mitu aktiivset autentimissessiooni ei ole lubatud ja kõik sessioonid katkestatakse.